Programma II

Dit is het hoogste en moeilijkste gehoorzaamheidsprogramma van de KKUSH.

Alles wordt nu in het werk gesteld om foutjes uit te lokken.

Hond en begeleider spelen nu op het hoogste niveau, en het gaat hier om topsport, en absoluut de moeite om naar te kijken.

Begeleider en hond reageren ogenblikkelijk op mekaars bewegingen en bevelen. 

Er komen volledig nieuwe oefeningen bij, en de oefeningen worden inhoudelijk ook moeilijker.  

Volledig nieuw zijn het zoeken van een vreemd voorwerp, en het terugsturen naar een aangewezen plaats. Apporteren is nu met een vreemd voorwerp. De hond kan in gelijk welke houding achtergelaten worden tijdens de volgoefeningen.

De blijfproef kan ook in een andere houdingen dan liggend.