B–KLAS

Voor de al meer gevorderde teams (hond en baas), geslaagd in de overgangsproeven van A naar B.

Enkel voor de combinatie hond-geleider die geslaagd is voor de overgangsproef A → B. 

Hier worden de lessen van de A-klas aangevuld met meer variatie in de volgoefeningen en die worden sneller uitgevoerd. 

De volgoefeningen zullen altijd een belangrijk onderdeel blijven, maar zowel hond als begeleider kennen de basiscommando’s, en die worden sneller uitgevoerd.

De blijf oefening duurt langer. De hond moet wel degelijk het apporteervoorwerp brengen, en de houdingen worden afgewerkt. De hond voert zijn eerste oefeningen los, zonder leiband uit (volgen, en zitvoor).
Op onderbreking na, komen alle oefeningen voor het brevet aan bod.
Ook hier geldt dat om over te gaan naar de C-klas, de begeleider/hond combinatie moet slagen voor de overgangsproeven. Alle proeven moeten correct uitgevoerd worden, en dat is ook noodzakelijk om vlot verder te kunnen werken in de C-klas

 

Lessenpakket:

  • Volgen aan de leiband met de aangeleerde richtingsveranderingen van de A-klas, aangevuld met de volledige draai links of rechts
  • Volgen zonder leiband, al dan niet met de aangeleerde richtingsveranderingen
  • Oproepen van de hond in “zit voor”, steeds afgewerkt met het bevel “voet”
  • Houdingen “liggen” en “zitten” en “staan”
  • 120 Seconden liggen op afstand (deze afstand wordt langzaam opgebouwd)
  • Voorstellen van de hond
  • Apport vinden en brengen